List of Rulers of Mesopotamia

See works of art
  • Statue of Gudea
    59.2
  • Relief panel
    32.143.4
Southern Mesopotamia
Early Dynastic Period 12
Gilgamesh of Uruk (legendary)
2700 B.C.
Mesanepada of Ur
2450 B.C.
Eannatum of Lagash
2400 B.C.
Enannatum of Lagash
2430 B.C.
Uruinimgina of Lagash
2350 B.C.
Lugalzagesi of Uruk
2350 B.C.
Sargon
2340–2285 B.C.
Rimush
2284–2275 B.C.
Manishtushu
2275–2260 B.C.
Naram-Sin
2260–2223 B.C.
Shar-kali-sharri
2223–2198 B.C.
Dynasty of Lagash
Gudea (59.2)
2150–2125 B.C.
Third Dynasty of Ur
Ur-Nammu
2112–2095 B.C.
Shulgi
2095–2047 B.C.
Amar-Sin
2046–2038 B.C.
Shu-Sin
2037–2029 B.C.
Ibbi-Sin
2028–2004 B.C.
Ishbi-Erra
2017–1985 B.C.
Shu-ilishu
1984–1975 B.C.
Iddin-Dagan
1974–1954 B.C.
Lipit-Ishtar
1934–1924 B.C.
Rim-Sin
1822–1763 B.C.
Sin-muballit
1812–1793 B.C.
Hammurabi
1792–1750 B.C.
Kadashman-Enlil I
1374–1360 B.C.
Burnaburiash II
1359–1333 B.C.
Kurigalzu II
1332–1308 B.C.
Nabu-mukin-zeri
731–729 B.C.
Marduk-apla-iddina II
721–710 B.C.
Shamash-shum-ukin
667–648 B.C.
Neo-Babylonian Dynasty (32.143.4)
Nabopolassar
625–605 B.C.
Nebuchadnezzar II
604–562 B.C.
Amel-Marduk
561–560 B.C.
Neriglissar
559–556 B.C.
Labashi-Marduk
556 B.C.
Nabonidus
555–539 B.C.
Northern Mesopotamia
Old Assyrian Dynasty
Shamshi-Adad
1813–1781 B.C.
Dynasty of Mari
Zimri-Lim
1775 B.C.
Middle Assyrian Dynasty
Ashur-uballit I
1365–1330 B.C.
Enlil-nirari
1329–1320 B.C.
Adad-nirari I
1307–1275 B.C.
Tukulti-Ninurta I
1244–1208 B.C.
Ashur-dan I
1179–1134 B.C.
Tiglath-pileser I
1114–1076 B.C.
Ashur-bel-kala
1073–1056 B.C.
Neo-Assyrian Dynasty
Ashurnasirpal II (32.143.4)
883–859 B.C.
Shalmaneser III
858–824 B.C.
Shamshi-Adad V
823–811 B.C.
Adad-nirari III
810–783 B.C.
Shalmaneser IV
782–773 B.C.
Ashur-dan III
772–755 B.C.
Ashur-nirari V
754–745 B.C.
Tiglath-pileser III
745–727 B.C.
Shalmaneser V
726–722 B.C.
Sargon II
721–705 B.C.
Sennacherib
704–681 B.C.
Esarhaddon
680–669 B.C.
Ashurbanipal
668–627 B.C.
Ashur-etel-ilani
626–623 B.C.
Sin-shar-ishkun
622–612 B.C.
Ashur-uballit II
611–609 B.C.
Mesopotamia United
Cyrus II the Great
559–530 B.C.
Cambyses II
530–522 B.C.
Darius I
521–486 B.C.
Xerxes
486–465 B.C.
Artaxerxes I
465–424 B.C.
Darius II
423–405 B.C.
Artaxerxes II
405–359 B.C.
Artaxerxes III
358–338 B.C.
Artaxerxes IV
338–336 B.C.
Darius III
336–330 B.C.

Department of Ancient Near Eastern Art, The Metropolitan Museum of Art

October 2004

Citation

Department of Ancient Near Eastern Art. “List of Rulers of Mesopotamia.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/meru/hd_meru.htm (October 2004)

Related