List of Rulers of South Asia

See works of art
 • The House of Bijapur
  1982.213
 • Akbar With Lion and Calf, Folio from the Shah Jahan Album
  55.121.10.22
 • Shah Jahan on Horseback, Folio from the Shah Jahan Album
  55.121.10.21
 • The Emperor Shah Jahan with his Son Dara Shikoh, Folio from the Shah Jahan Album
  55.121.10.36
Ghurid Dynasty
Early 5th c.–612 A.H. / Early 11th c.–1215 A.D.
Wettin
Muhammad
11–40 A.H. / 632–661 A.D.
Abu 'Ali
?–451 A.H. / ?–1059 A.D.
Muhammad
After 451–? A.H. / 1059–? A.D.
Hasan
?–493 A.H. / ?–1100 A.D.
Husayn I
493–540 A.H. / 1100–1146 A.D.
Suri
540–544 A.H. / 1146–1149 A.D.
Sam I
544 A.H. / 1149 A.D.
Husayn II
544–556 A.H. / 1149–1161 A.D.
Muhammad
556–558 A.H. / 1161–1163 A.D.
Muhammad
558–569 A.H. / 1163–1173 A.D.
Muhammad (ruler in Ghazna)
569–599 A.H. / 1173–1203 A.D.
Muhammad
599–602 A.H. / 1203–1206 A.D.
Mahmud
602 A.H. / 1206 A.D.
Sam II
609–610 A.H. / 1212–1213 A.D.
[Atsiz, vassal of Khwarazmshah]
[610–611 A.H. / 1213–1214 A.D.]
[Muhammad, vassal of Khwarazmshah]
[611–612 A.H. / 1214–1215 A.D.]
Bamiyan Dynasty, Tukharistan Dynasty, Badakhshan Dynasty
540–612 A.H. / 1145–1215 A.D.
Delhi Sultanate
602–962 A.H. / 1206–1555 A.D.
Mu'izzi (Shamsi slave kings)
Qutb al-Din Aybak
602–607 A.H. / 1206–1210 A.D.
Aram Shah
607 A.H. / 1210–1211 A.D.
Iltutmish
607–633 A.H. / 1211–1236 A.D.
Firuz Shah I
633–634 A.H. / 1236 A.D.
Radiyya Begum
634–637 A.H. / 1236–1240 A.D.
Bahram Shah
637–639 A.H. / 1240–1242 A.D.
Mas'ud Shah
639–644 A.H. / 1242–1266 A.D.
Mahmud Shah I
644–664 A.H. / 1246–1266 A.D.
Balban / Ulugh Khan / Ghiyath al-Din (joint rule)
664–686 A.H. / 1266–1287 A.D.
Kay Qubadh
686–689 A.H. / 1287–1290 A.D.
Kayumarth
689 A.H. / 1290 A.D.
Khalji
Firuz Shah II
689–695 A.H. / 1290–1296 A.D.
Ibrahim Shah I
695 A.H. / 1296 A.D.
Muhammad Shah I
695–715 A.H. / 1296–1316 A.D.
'Umar Shah
715–716 A.H. / 1316 A.D.
Mubarak Shah
716–720 A.H. / 1316–1320 A.D.
Tughluq
Tughluq Shah I
720–725 A.H. / 1320–1325 A.D.
Muhammad Shah II
725–752 A.H. / 1325–1351 A.D.
Firuz Shah III
752 A.H. / 1351 A.D.
[Ghiyath al-Din Mahmud (puppet ruler for rebel leader)]
[752–789 A.H. / 1351–1387 A.D.]
Muhammad Shah III / Firuz Shah III (joint rule)
789–790 A.H. / 1387–1388 A.D.
Tughluq Shah II
790–791? A.H. / 1388–1389? A.D.
Firuz Shah Zafar
791? A.H. / 1389? A.D.
[Abu Bakr Shah (in Delhi)]
[791–793 A.H. / 1389–1391 A.D.]
[Muhammad Shah III (in provinces and then Delhi)]
[793–796 A.H. / 1391–1394 A.D.]
Sikandar Shah I
796 A.H. / 1394 A.D.
Mahmud Shah II (1st reign)
796–797 A.H. / 1394–1395 A.D.
[Nusrat Shah (in Firuzabad)]
[797–804 A.H. / 1395–1401 A.D.]
Mahmud Shah II (2nd reign)
804–815 A.H. / 1401–1412 A.D.
Sayyid
Khidr Khan
817–824 A.H. / 1414–1421 A.D.
Mubarak Shah II
824–837 A.H. / 1421–1434 A.D.
Muhammad Shah IV
837–847 A.H. / 1434–1443 A.D.
Alam Shah
847–855 A.H. / 1443–1451 A.D.
Lodi
Bahlul
855–894 A.H. / 1451–1489 A.D.
Sikandar II
894–923 A.H. / 1489–1517 A.D.
Ibrahim II
923–932 A.H. / 1517–1526 A.D.
Suris
Shir Shah Sur
947–952 A.H. / 1540–1545 A.D.
Islam Shah
952–961 A.H. / 1545–1554 A.D.
Muhammad V
961 A.H. / 1554 A.D.
Ibrahim Khan III
961–962 A.H. / 1554–1555 A.D.
Ahmad Khan Sikandar Shah III
962 A.H. / 1555 A.D.
Governors / Sultans of Bengal
594–984 A.H. / 1198–1576 A.D.
Governors for Delhi Sultans
Muhammad Bakhtiyar Khilji
594–603 A.H. / 1198–1206 A.D.
'Ali Mardan (1st reign)
603 A.H. / 1206–1207 A.D.
Muhammad Shiran Khan
603–604 A.H. / 1207–1208 A.D.
Iwad (1st reign)
604–607 A.H. / 1208–1210 A.D.
'Ali Mardan (2nd reign)
607–610 A.H. / 1210–1213 A.D.
Iwad (2nd reign)
610–624 A.H. / 1213–1227 A.D.
Mahmud
624–626 A.H. / 1227–1229 A.D.
Bilge Khan
626–629 A.H. / 1229–1232 A.D.
Mas'ud Jani
629–630 A.H. / 1232–1233 A.D.
Aybak Khita'I
630–633 A.H. / 1233–1236 A.D.
A'or Khan Aybak
633 A.H. / 1236 A.D.
Toghril Toghan Khan
633–642 A.H. / 1236–1244 A.D.
Temur Qiran Khan
642–645 A.H. / 1244–1247 A.D.
Mas'ud Jani (1st reign)
645–649 A.H. / 1247–1251 A.D.
Yuzbak
649–655 A.H. / 1251–1257 A.D.
Balban Yuzbaki (1st reign)
655–657 A.H. / 1257–1259 A.D.
Mas'ud Jani (2nd reign)
657 A.H. / 1259 A.D.
Balban Yuzbaki (2nd reign)
657 A.H. / 1259 A.D.
Muhammad Arslan Khan Sanjar
657–663 A.H. / 1259–1265 A.D.
Tatar Khan
663–666 A.H. / 1265–1268 A.D.
Shir Khan
666–670 A.H. / 1268–1272 A.D.
Toghril
670–680 A.H. / 1272–1281 A.D.
Governors of Balban line
681–984 A.H. / 1282–1576 A.D.
Sultans of Kashmir
739–996 A.H. / 1339–1588 A.D.
Shah Mir Swati line
Shah Mir Swati
739–743 A.H. / 1339–1342 A.D.
Jamshid
743–745 A.H. / 1342–1344 A.D.
'Ali Shir
745–755 A.H. / 1344–1354 A.D.
Shirashamak
755–775 A.H. / 1354–1374 A.D.
Hindal
775–792 A.H. / 1374–1390 A.D.
Sikandar
792–813 A.H. / 1390–1410 A.D.
'Ali Mir Khan
813–823 A.H. / 1410–1420 A.D.
Shahi Khan
823–875 A.H. / 1420–1470 A.D.
Hajji Khan
875–876 A.H. / 1470–1472 A.D.
Hasan Shah
876–889 A.H. / 1472–1484 A.D.
Muhammad Shah (1st reign)
889–892 A.H. / 1484–1487 A.D.
Fath Shah (1st reign)
892–904 A.H. / 1487–1499 A.D.
Muhammad Shah (2nd reign)
904–910 A.H. / 1499–1505 A.D.
Fath Shah (2nd reign)
910–922 A.H. / 1505–1516 A.D.
Muhammad Shah (3rd reign)
922–934 A.H. / 1516–1528 A.D.
Ibrahim Shah (1st reign)
934–935 A.H. / 1528–1529 A.D.
Nadir Shah
935–936 A.H. / 1529–1530 A.D.
Muhammad Shah (4th reign)
936–943 A.H. / 1530–1537 A.D.
Shams al-Din
943–947 A.H. / 1537–1540 A.D.
Isma'il Shah (1st reign)
947 A.H. / 1540 A.D.
[Mirza Haydar Dughlat (Mughal governor)]
[947–958 A.H. / 1540–1551 A.D.]
Nadir Shah (2nd reign)
958–959 A.H. / 1551–1552 A.D.
Ibrahim Shah (2nd reign)
959–962 A.H. / 1552–1555 A.D.
Isma'il Shah (2nd reign)
962–964 A.H. / 1555–1557 A.D.
Habib Shah
964–968 A.H. / 1557–1561 A.D.
Ghazi Khan Chak line
Ghazi Khan Chak
968–971 A.H. / 1561–1563 A.D.
Husayn Shah
971–978 A.H. / 1563–1570 A.D.
Muhammad 'Ali Shah
978–987 A.H. / 1570–1579 A.D.
Yusuf Shah
987–994 A.H. / 1579–1586 A.D.
Ya'qub Shah
994–996 A.H. / 1586–1588 A.D.
Sultans of Gujarat
806–991 A.H. / 1403–1583 A.D.
Muhammad Shah I
806–810 A.H. / 1403–1407 A.D.
Muzaffar Shah I
810–814 A.H. / 1407–1411 A.D.
Ahmad Shah I
814–846 A.H. / 1411–1442 A.D.
Muhammad Shah II
846–855 A.H. / 1442–1451 A.D.
Jalal Khan
855–862 A.H. / 1451–1458 A.D.
Dawud Khan
862 A.H. / 1458 A.D.
Fath Khan
862–917 A.H. / 1458–1511 A.D.
Muzaffar Shah II
917–932 A.H. / 1511–1526 A.D.
Sikandar
932 A.H. / 1526 A.D.
Mahmud Shah II
932 A.H. / 1526 A.D.
Bahadur Shah (1st reign)
932–941 A.H. / 1526–1535 A.D.
[Mughal occupation]
[941–942 A.H. / 1535–1536 A.D.]
Bahadur Shah (2nd reign)
942–943 A.H. / 1536–1537 A.D.
Mahmud Shah III
943–962 A.H. / 1537–1554 A.D.
Ahmad Shah III
962–968 A.H. / 1554–1561 A.D.
Muzaffar Shah III (1st reign)
968–980 A.H. / 1561–1573 A.D.
[Mughal occupation]
[980–991 A.H. / 1573–1583 A.D.]
Muzaffar Shah III (2nd reign)
991 A.H. / 1583 A.D.
Sharqi Sultans of Jaunpur
796–888 A.H. / 1394–1483 A.D.
Sultans of Malwa
804–969 A.H. / 1402–1562 A.D.
Ghuri
Amid Shah Dawud
804–809 A.H. / 1402–1406 A.D.
Hushang Shah
809–838 A.H. / 1406–1435 A.D.
Muhammad Shah Ghuri
838–839 A.H. / 1435–1436 A.D.
Mas'ud Khan
839 A.H. / 1436 A.D.
Khalji
Mahmud Shah I
839–873 A.H. / 1436–1469 A.D.
Ghiyath al-Din
873–906 A.H. / 1469–1501 A.D.
Nasir al-Din Shah
906–916 A.H. / 1501–1510 A.D.
[Mahmud Shah II (vassal of Sultans of Gujarat)]
[917–937 A.H. / 1511–1531 A.D.]
Independent rulers
939–969 A.H. / 1533–1562 A.D.
Sultans of Ma'bar or Madura
734–779 A.H. / 1334–1377 A.D.
Bahmanid
748–934 A.H. / 1347–1528 A.D.
Ahsanabad (Gulbarga)
Zafar Khan
748–759 A.H. / 1347–1358 A.D.
Muhammad I
759–776 A.H. / 1358–1375 A.D.
Mujahid
776–780 A.H. / 1375–1378 A.D.
Dawud I
780 A.H. / 1378 A.D.
Muhammad II
780–799 A.H. / 1378–1397 A.D.
Ghiyath al–Din Tahamtan
799 A.H. / 1397 A.D.
Dawud Shah II
799–800 A.H. / 1397 A.D.
Firuz Shah
800 A.H. / 1397 A.D.
Muhammadabad (Bidar)
Ahmad I
825–839 A.H. / 1422–1436 A.D.
Ahmad II
839–862 A.H. / 1436–1458 A.D.
Humayun Shah
862–865 A.H. / 1458–1461 A.D.
Ahmad III
865–867 A.H. / 1461–1463 A.D.
Muhammad III
867–887 A.H. / 1463–1482 A.D.
Mahmud Shah
887–924 A.H. / 1482–1518 A.D.
nominal sultans under control of chief minister, Amir 'Ali Barid
924–934 A.H. / 1518–1528 A.D.
Faruqi Rulers of Khandesh
784–1009 A.H. / 1382–1601 A.D.
Barid Shahi
892–1028 A.H. / 1487–1619 A.D.
'Adil Shahi
895–1097 A.H. / 1489–1686 A.D.
Yusuf 'Adil Khan
895–916 A.H. / 1489–1510 A.D.
Isma'il
916–941 A.H. / 1510–1534 A.D.
Mallu
941 A.H. / 1534–1535 A.D.
Ibrahim I
941–965 A.H. / 1535–1558 A.D.
'Ali I
965–987 A.H. / 1558–1579 A.D.
Ibrahim II
987–1035 A.H. / 1579–1626 A.D.
Muhammad
1035–1066 A.H. / 1626–1656 A.D.
'Ali II
1066–1083 A.H. / 1656–1672 A.D.
Sikandar (1982.213)
1083–1097 A.H. / 1672–1686 A.D.
Nizam Shahi
895–1046 A.H. / 1490–1636 A.D.
Ahmad Nizam Shah Bahri
895–915 A.H. / 1490–1509 A.D.
Burhan I
915–961 A.H. / 1509–1554 A.D.
Husayn I
961–972 A.H.
Murtada I
972–997 A.H. / 1565–1589 A.D.
Husayn II
997–998 A.H. / 1589–1590 A.D.
Isma'il
998–999 A.H. / 1590–1591 A.D.
Burhan II
999–1003 A.H. / 1591–1595 A.D.
Ibrahim
1003–1004 A.H. / 1595 A.D.
Bahadur [Mughal capture of Ahmadnagar]
1004–1009 A.H. / 1595–1600 A.D.
Murtada II
1009–1019 A.H. / 1600–1610 A.D.
Burhan III
1019–1041 A.H. / 1610–1632 A.D.
Husayn III
1041–1043 A.H. / 1632–1633 A.D.
'Imad Shahi
896–982 A.H. / 1491–1574 A.D.
Fath Allah Darya Khan
890 A.H. / 1485 A.D.
'Ala al-Din
890–939 A.H. / 1485–1533 A.D.
Darya
939–969 A.H. / 1533–1562 A.D.
Burhan
969–982 A.H. / 1562–1574 A.D.
Qutb Shahi
901–1098 A.H. / 1496 –1687 A.D.
Sultan Quli Khwass Khan Baharlu
901–950 A.H. / 1496–1543 A.D.
Yar Quli Jamshid
950–957 A.H. / 1543–1550 A.D.
Subhan
957 A.H. / 1550 A.D.
Ibrahim
957–988 A.H. / 1550–1580 A.D.
Muhammad Quli
988–1020 A.H. / 1580–1612 A.D.
Muhammad
1020–1035 A.H. / 1612–1626 A.D.
'Abdullah
1035–1083 A.H. / 1626–1672 A.D.
Abu'l Hasan
1083–1098 A.H. / 1672–1687 A.D.
Arghun
926–999 A.H. / 1520–1591 A.D.
Mughal
Babur
932–936 A.H. / 1526–1530 A.D.
[Kamran (in Kandahar)]
[936–960 A.H. / 1530–1540 A.D.]
Humayun (1st reign)
937–947 A.H. / 1530–1540 A.D.
[Suri Sultans of Delhi]
[947–962 A.H. / 1540–1555 A.D.]
Humayun (2nd reign)
962–963 A.H. / 1555–1556 A.D.
Akbar I (55.121.10.22)
963–1014 A.H. / 1556–1605 A.D.
Jahangir
1014–1037 A.H. / 1605–1627 A.D.
Dawar Baksh
1037 A.H. / 1627–1628 A.D.
Shah Jahan I (55.121.10.21)
1037–1068 A.H. / 1628–1658 A.D.
[Murad Bakhsh (in Gujarat)]
[1068 A.H. / 1657 A.D.]
[Shah Shuja (in Bengal)]
[1068–1069 A.H. / 1657–1659 A.D.]
[Dara Shikoh (in Agra)] (55.121.10.36)
[1068–1069 A.H. / 1657–1659 A.D.]
Aurangzeb
1068–1118 A.H. / 1658–1707 A.D.
[A'zam Shah (in northern India)]
[1118 A.H. / 1707 A.D.]
[Kam Baksh (in Deccan)]
[1118–1120 A.H. / 1707–1709 A.D.]
Shah 'Alam I Bahadur
1118–1124 A.H. / 1707–1712 A.D.
['Azim al-Sha'n Muhammad 'Azim (claimant)]
[1124 A.H. / 1712 A.D.]
Jahandar
1124 A.H. / 1712–1713 A.D.
Farrukh-siyar
1124–1131 A.H. / 1713–1719 A.D.
Rafi' al-Darajat
1131 A.H. / 1713–1719 A.D.
Shah Jahan II
1131 A.H. / 1719 A.D.
Niku-siyar Muhammad
1131 A.H. / 1719 A.D.
[Ibrahim]
[1132–1133 A.H. / 1720 A.D.]
Muhammad Shah
1131–1161 A.H. / 1719–1748 A.D.
Ahmad Shah Bahadur
1161–1167 A.H. / 1748–1754 A.D.
Alamgir II
1167–1173 A.H. / 1754–1759 A.D.
[Shah Jahan III]
[1173 A.H. / 1759 A.D.]
Shah Alam II (1st reign)
1173–1202 A.H. / 1759–1788 A.D.
Bidar Bakht
1202–1203 A.H. / 1788 A.D.
Shah Alam II (2nd reign)
1203–1221 A.H. / 1788–1806 A.D.
Akbar II
1221–1253 A.H. / 1806–1837 A.D.
Bahadur Shah II
1253–1274 A.H. / 1837–1858 A.D.
Nawabs of Bengal
1116–1274 A.H. / 1704–1858 A.D.
Murshid Quli Khan
1116–1138 A.H. / 1704–1725 A.D.
Shuja Khan
1138–1151 A.H. / 1725–1739 A.D.
Sarfaraz Khan
1151–1153 A.H. / 1739–1740 A.D.
'Aliwirdi Khan
1153–1169 A.H. / 1740–1756 A.D.
Mirza Mahmud
1169–1170 A.H. / 1756–1757 A.D.
Mir Ja'far (1st reign)
1170–1174 A.H. / 1757–1760 A.D.
Mir Qasim 'Ali
1174–1177 A.H. / 1760–1763 A.D.
Mir Ja'far (2nd reign)
1177–1178 A.H. / 1763–1765 A.D.
Nawabs of Awadh
1134–1272 A.H. / 1722–1856 A.D.
Sayyid Muhammad Amin Sa'adat Khan Bahadur
1134–1152 A.H. / 1722–1739 A.D.
Abu Mansur Khan
1152–1167 A.H. / 1739–1754 A.D.
Haydar
1167–1189 A.H. / 1754–1775 A.D.
Asaf al-Dawla
1189–1212 A.H. / 1775–1797 A.D.
Wazir 'Ali
1212–1213 A.H. / 1797–1798 A.D.
Sa'adat 'Ali Khan
1213–1229 A.H. / 1798–1814 A.D.
Haydar I
1229–1243 A.H. / 1814–1827 A.D.
Haydar II
1243–1253 A.H. / 1827–1837 A.D.
Muhammad 'Ali
1253–1258 A.H. / 1837–1842 A.D.
Amjad 'Ali Thurayya Jah
1258–1263 A.H. / 1842–1847 A.D.
Wajid 'Ali
1263–1272 A.H. / 1847–1856 A.D.
Nizam of Hyderabad
1137–1367 A.H. / 1724–1948 A.D.
Chin Qilich Khan
1132–1161 A.H. / 1720–1748 A.D.
Nasir Jang
1161–1164 A.H. / 1748–1751 A.D.
Muzaffar Jang
1164–1165 A.H. / 1751–1752 A.D.
Salabat Jang
1165–1175 A.H. / 1752–1762 A.D.
Nizam 'Ali Khan
1175–1218 A.H. / 1762–1803 A.D.
Sikandar Jah
1218–1244 A.H. / 1803–1829 A.D.
Farkhanda 'Ali Khan
1244–1273 A.H. / 1829–1857 A.D.
Mir Mahbub 'Ali I
1273–1285 A.H. / 1857–1869 A.D.
Mir Mahbub 'Ali II
1285–1329 A.H. / 1869–1911 A.D.
Mir 'Uthman 'Ali Khan Bahadur Fath Jang
1329–1367 A.H. / 1911–1948 A.D.
Rulers in Mysore
1173–1213 A.H. / 1760–1799 A.D.
Durrani
1160–1393 A.H. / 1747–1973 A.D.

Department of Islamic Art, The Metropolitan Museum of Art

October 2004

Citation

Department of Islamic Art. “List of Rulers of South Asia.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/ssar/hd_ssar.htm (October 2004)

Related